Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2017/2018

logo colonnade
  1. Warianty ubezpieczenia (do indywidualnego wyboru są 3 warianty ubezpieczenia).
  2. Zasady zgłaszania i likwidacji szkód.
  3. Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów.

Numer polisy ubezpieczeniowej: 

Okres ubezpieczenia od 1.09.2016 - 31.08.2017 r.

Zgłoszenie szkody, zgłoszenie ucznia, który uległ wypadkowi:
http://colonnade.pl/zglos-szkode/colonnade/klient-indywidualny/grupowe-nnw

 Warianty ubezpieczenia: do indywidualnego wyboru są 3 warianty ubezpieczenia
Polisa 4021250133
Polisa 4021250132
Polisa 4021250131
[

Loading...

 

Zasady zgłaszania i likwidacji szkód:
[
Loading...

 

Ogólne warunki ubezpieczenia
[
Loading...Polisa 4021250133

Loading...Polisa 4021250132

Loading...Polisa 4021250131
Loading...