Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2017/2018

logo colonnade

Numer polisy ubezpieczeniowej: wg wybranego wariantu

Okres ubezpieczenia od 1.09.2018 - 31.08.2019 r.

Zgłoszenie szkody, zgłoszenie ucznia, który uległ wypadkowi:

Warianty ubezpieczenia: wg dokonanego wyboru - 4 warianty ubezpieczenia
pdf
Polisy pdf
Zasady zgłaszania i likwidacji szkód: pdf
Oświadczenie RODO pdf
Zgłoszenie roszczenia pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) pdf