W trosce o przyszłość i karierę naszych uczniów 15 marca 2017 roku uczniowie klas III będą uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych, prowadzonych przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Legnicy. Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji o sieci szkół ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim, możliwościach, warunkach i predyspozycjach podjęcia kształcenia w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych.

Po warsztatach dla wszystkich uczniów, gimnazjaliści będą mogli odbyć indywidualną rozmowę z doradcą zawodowym upewnić się, że dokonali słusznego wyboru przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie, którzy nie dokonali jeszcze wyboru szkoły lub wahają się będą mieli możliwość uzyskania fachowej pomocy doradcy zawodowego.

Podczas konsultacji z doradcą zawodowym można będzie:
  •  uzyskać  informacje na temat aktualnych wymagań przyjęcia od poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych,
  •  omówić przygotowanie się do aplikowania do nowej szkoły,
  •  uzyskać większą jasność swoich planów i celów edukacyjnych,
  • poznać swoje mocne strony, talenty, zainteresowania i predyspozycje zawodowe,
  • uzyskać wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowwej dziecka.
  • otrzymać ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, zasad rekrutacji, informację o nauczanych językach obcych, możliwościach dalszego kształcenia na uczelniach wyższych lub możliwościach znalezienia pracy przyszłości w związku ze zmiennymi trendami na rynku pracy.
Aby wziąć udział w indywidualnym spotkaniu i konsultacjach z doradcą zawodowym rodzic lub uczeń powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny u wychowawcy w formie papierowej lub przez stronę internetową szkoły [Wypełnij zgłoszenie].
 Zgłoszenia należy dokonać do końca lutego 2017 r.
 
Zapraszamy!
zgloszenie button
____________________________

Termin indywidualnych konsultacji: 15 marca 2017 r.
Miejsce indywidualnych konsultacji: Gimnazjum w Ścinawie
Realizacja: doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy; ul. Żeglarska 14, 59-200 Legnica; tel. 76 / 851 28 69

MCIZ internet