Bal odbędzie się  4 lutego 2017 r. o godz. 20:00 w sali widowiskowej CTiK w Ścinawie. Bilety w cenie 190 zł od pary,  do nabycia w sekretariacie CTiK w Ścinawie.
W czasie zabawy prowadzone będą licytacje, z których dochód przeznaczony zostanie na organizację wypoczynku letniego dzieci z rodzin potrzebujących pomocy oraz wsparcie działań Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie.
Dyrekcja  oraz Rada Rodziców
Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie

bal 2017