Informujemy rodziców, że uczniowie obecnych klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie (od września klas VII)  oraz uczniowie obecnych klas I i II Gimnazjum Publicznego w Ścinawie (od września klas II i III) w roku szkolnym 2017/2018 będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych przez szkołę w ramach dotacji celowej MEN. Podręczniki i ćwiczenia zostaną udostępnione wszystkim uczniom na początku roku szkolnego – w pierwszym tygodniu września 2017 r.