bezpieczne wakacje 2018Przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych zwracamy uwagę rodziców i uczniów na zagrożenia, które mogą ich spotkać w czasie wypoczynku letniego. 

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, szczególnie zasad obowiązujących nad wodą oraz w ruchu drogowym.

Zwracamy uwagę rodziców na kwestie dotyczących wyboru formy wypoczynku swoich dzieci, z uzyskaniem pewności, że miejsce pobytu jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne.

Podajemy numery telefonów alarmowych oraz przydatne adresy stron internetowych:

men
Minister Anna Zalewska skierowała dziś do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Szefowa MEN podkreśliła, że w związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy edukacji, na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Minister Anna Zalewska zaznaczyła w liście, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Minister edukacji przypominała, że absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

religia klasa 3 zyjac z innymi dla innych podrecznik ksiegarnia sw wojciecha IMAGE1 147072 53Informujemy, że wszystkie podręczniki do religii rodzice uczniów klas II i III gimnazjum oraz klasy VII szkoły podstawowej powinni zakupić we własnym zakresie

W ścinawskim ZPO obowiązują podręczniki do religii z wydawnictwa „Święty Wojciech”.

Wykaz tytułów do poszczególnych klas


Szkoła podstawowa

  1. Szpeta Jan ks., Danuta Jackowiak, Religia sp kl.7 podr.dla ucznia - Spotkanie ze Słowem, Wydawnictwo Święty Wojciech, 2017.
Gimnazjum:
  1. Jackowiak Danuta, Religia, klasa 2, Wolni przez miłość, podręcznik, Księgarnia św. Wojciecha, Księgarnia Świętego Wojciecha , 2000.
  2. Jackowiak Danuta, Religia, klasa 3, Żyjąc z innymi dla innych, podręcznik, Księgarnia Świętego Wojciecha , 2013.
Uczniowie klas 2 i 3 gimnazjum mogą odkupić podręczniki od starszych roczników i absolwentów szkoły.

Informujemy rodziców, że uczniowie obecnych klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie (od września klas VII)  oraz uczniowie obecnych klas I i II Gimnazjum Publicznego w Ścinawie (od września klas II i III) w roku szkolnym 2017/2018 będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych przez szkołę w ramach dotacji celowej MEN. Podręczniki i ćwiczenia zostaną udostępnione wszystkim uczniom na początku roku szkolnego – w pierwszym tygodniu września 2017 r.

Loading...


W trosce o przyszłość i karierę naszych uczniów 15 marca 2017 roku uczniowie klas III będą uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych, prowadzonych przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Legnicy. Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji o sieci szkół ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim, możliwościach, warunkach i predyspozycjach podjęcia kształcenia w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych.

Po warsztatach dla wszystkich uczniów, gimnazjaliści będą mogli odbyć indywidualną rozmowę z doradcą zawodowym upewnić się, że dokonali słusznego wyboru przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie, którzy nie dokonali jeszcze wyboru szkoły lub wahają się będą mieli możliwość uzyskania fachowej pomocy doradcy zawodowego.

Podczas konsultacji z doradcą zawodowym można będzie:

Bal odbędzie się  4 lutego 2017 r. o godz. 20:00 w sali widowiskowej CTiK w Ścinawie. Bilety w cenie 190 zł od pary,  do nabycia w sekretariacie CTiK w Ścinawie.
W czasie zabawy prowadzone będą licytacje, z których dochód przeznaczony zostanie na organizację wypoczynku letniego dzieci z rodzin potrzebujących pomocy oraz wsparcie działań Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie.
Dyrekcja  oraz Rada Rodziców
Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie

biofideback

biofideebackOstatnio pod terminem „biofeedback” najczęściej rozumie się metody terapeutyczne wykorzystujące specjalną aparaturę (zazwyczaj komputerową) monitorującą zmiany fizjologiczne w organizmie i prezentujące je osobie poddanej takiej terapii w zrozumiałej postaci np. poprzez dźwięki albo w formie wizualnej.
Sam termin „biofeedback” możemy przetłumaczyć jako „biologiczne sprzężenie zwrotne” – wpływanie na swój organizm dzięki obserwowaniu jego stanu. Metoda stosowana m. in. w relaksacji – obserwując np. częstość oddechu, albo napięcie mięśni doprowadzamy je do pożądanego stanu: spowolnienie i pogłębienie oddechu, rozluźnienie mięśni...
Najbardziej znanym rodzajem terapii wykorzystującej zjawisko biofeedbacku jest EEG Biofeedback. W metodzie tej osoba poddana terapii na podstawie odczytu aktywności elektrycznej mózgu uczy się wpływać na jego aktywność i osiągać odpowiednio stan relaksacji lub koncentracji.