przyjaznaskol

Projekt "Firma Marzeń" - zrealizowany w ramach ogólnopolskiego projektu Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"

 

Październik 2007 

We wrześniu zastanawialiśmy się jak zrealizować nasz pomysł – kolejną edycję kursu przedsiębiorczości, który nie tylko pozwala zdobyć niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu czy prowadzenia działalności gospodarczej, ale także umożliwia jej wykorzystanie w praktyce, tworząc i rozwijając wirtualne miniprzedsiębiorstwo.

 

W czasie zajęć młodzież uzyskuje niezbędne informacje dotyczące mechanizmów działania wolnego rynku i stosuje je w praktyce, poznaje zagadnienia ekonomiczne, sposoby i metody prowadzenia działalności gospodarczej. Po zapoznaniu z harmonogramem przystąpiliśmy do pracy. 12 października 2007r., po przeprowadzeniu kampanii reklamowej w gimnazjum, zebraniu od uczniów podań o "przyjęcie do pracy", przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i spotkaniu organizacyjnym (9 października 2007r.) przyszedł czas na prezentację projektu "Firma Marzeń", realizowanego w ramach projektu "Przyjazna Szkoła" (Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła") i "Pakiet Wrześniowy - Akademia Przedsiębiorczości" (Fundacja Komandor).

Na udział w projekcie zdecydowało się 21 gimnazjalistów z klas I-III, którzy przez dziewięć miesięcy będą zgłębiać tajniki Akademii Przedsiębiorczości realizując projekt pn. „Firma Marzeń”. Dzięki uzupełnieniu programu "Pakiet Wrześniowy - Akademia Przedsiębiorczości" o zajęcia i warsztaty artystyczne zaplanowane w projekcie "Firma Marzeń" uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w ciekawych, nietuzinkowych i aktywizujących zajęciach.

Rozpoczęliśmy też prace nad własną stroną WWW, na której będą publikowane aktualności z realizacji projektu.

Listopad 2007

Warsztaty „Jesienne bukiety”

23 października 2007 roku oprócz trudnych treści ekonomicznych: „czym zajmuje się firma” i „badania rynku” urozmaiciliśmy zajęcia warsztatami komponowania jesiennych bukietów z liści.

Wszyscy uczestnicy warsztatów byli zaskoczeni, że z najzwyklejszych, klonowych, liści można „wyczarować” tak piękne kompozycje. Wystarczą jesienne, kolorowe liście, nici, lakier do włosów, brokat, odrobina pomysłowości i zręczności. Spora część pakietowiczów jeszcze przez kilka dni pracowała w domu nad bukietami. Efekty oceńcie sami odwiedzając zakładką multimedia lub nasze strony internetowe: www.ps-scinawa.lua.pl i http://www.miniprzedsiebiorstwo.pl/firma/1551.html.

 Warsztaty czerpania papieru

Pierwszym wielkim przedsięwzięciem, dla ponad 90. gimnazjalistów, były warsztaty czerpania papieru, zorganizowane przy pomocy pracowników działu edukacyjnego Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na początku trener Jan Bałhan omówił historię muzeum papiernictwa i produkcji materiałów piśmienniczych oraz papieru, rozwój technologii papiernictwa i urządzeń stosowanych w tym rodzaju produkcji przemysłowej.

W części praktycznej młodzież sama czerpała papier z masy wcześniej przygotowanej i wytwarzała galanterię papierniczą w postaci czystych kart, kartek z zatopionymi w papierze kompozycjami kwiatowymi i odciśniętą własną dłonią. Było ogromnie dużo radości i zadowolenia z efektów uzyskanych przez każdego uczestnika warsztatów.

Prezentacja dla rodziców

W dniu 8 listopada 2007r. w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie odbyło się spotkanie z rodzicami oraz wieczornica z okazji 89. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasza firma, K0RN!K, wykorzystała okazję by zaprezentować rodzicom i społeczności lokalnej efekty swojej działalności. Przedstawiliśmy ofertę wyrobów naszego miniprzedsiębiorstwa oraz multimedialną prezentację z warsztatów czerpania papieru.

Wycieczka do TVP3 we Wrocławiu

16 listopada 2007 roku, dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie (Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi), trzydziestu gimnazjalistów odwiedziło studia telewizyjne TVP3 oddział we Wrocławiu. Większość grupy (21) to członkowie naszego miniprzedsiębiorstwa „K0RN!K S.A.”.

Współpracujemy ze stowarzyszeniem „Równe Szanse”

Również w listopadzie, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Równe Szanse" w Ścinawie wydaliśmy kalendarz, który promuje Stowarzyszenie, Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie oraz projekt "Przyjazna Szkoła" i "Pakiet Wrześniowy - Akademię Przedsiębiorczości".

 Warsztaty pt.: „Decyzje zawodowe młodych Polaków w UE”

W dniu 23 listopada 2007r. odbyły się warsztaty pt.: „Decyzje zawodowe młodych Polaków w UE”, przeprowadzone przez Panią Danutę Michalską, pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie. W czasie zajęć mieliśmy okazję zapoznać się wymaganiami współczesnego rynku pracy np: kształtowaniem u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętnością współdziałania w zespole, budowania i podtrzymywania kontaktów, umiejętności szybkiego uczenia się, elastyczności działania i myślenia, kształcenia w duchu kreatywności i pracy nad potencjałem twórczym, kształcenia kwalifikacji wielostronnych, umożliwiających poruszanie się w ”świecie zawodów”, budowanie u młodzieży postawy interkulturowej umożliwiającej poruszanie się w środowisku międzynarodowym. Spotkanie z panią psycholog uświadomiło nam także obszary zmian zawodowych, które w ogromnym tempie zachodzą we współczesnym świecie.

Grudzień 2007

Biznes plan

Na początku grudnia opracowaliśmy najważniejszy dokument - biznes plan uczniowskiego miniprzedsiębiorstwa. Po kilku korektach i uwzględnieniu pomysłów wszystkich grup pracujących nad tym dokumentem powstała wersja finalna dokumentu. Najważniejsze założenia to: „Szkolne miniprzedsiębiorstwo Korn!k S.A. działa w ramach PAKIETU WRZEŚNIOWEGO – AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz projektu „PRZYJAZNA SZKOŁA”. W tym roku nosi nazwę „Korn!k S.A.”. Jego głównym celem jest sprzedaż własnoręcznie wykonanych prac plastycznych.. Firma ta również będzie uczyć gimnazjalistów jak założyć firmę, nauczyć prostych form działalności gospodarczej, a także nauczyć pisania biznes planu. Podstawowe cele działalności: rozwijanie zainteresowań uczniów, zdobywanie doświadczenia, nauka współpracy pomiędzy pracownikami firmy”. 

Udziałowcy miniprzedsiębiorstwa postanowili, że w tegorocznej edycji jednym z produktów Korn!ka będą wielkanocne korty pocztowe zaprojektowane przez uczniów naszego gimnazjum. Ogłosiliśmy więc konkurs plastyczny na najciekawszy projekt pocztówki. Nagrodą dla zwycięzców będzie wydrukowanie w drukarni ich prac w formie wielkanocnych widokówek .

Szkolenie na temat funduszy UE

11 grudnia 2007r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa (pokój 34) mieliśmy przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez pracowników Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Szkolenie miało na celu przybliżenie osobom, które w przyszłości chcą rozpocząć działalność gospodarczą możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013. Istotną kwestią, poruszaną podczas sesji były sposoby aplikowania po środki z UE przez osoby rozpoczynające działalność.

Nasze miniprzedsiębiorstwo zostało zaproszone na konferencję w charakterze obserwatorów. Reprezentowali nas: Łukasz Kohden, Laura Więsko, Katarzyna Feliszek oraz Bartłomiej Brzeziński.

Warsztaty ceramiki artystycznej

15 grudnia 2007 roku miniprzedsiębiorstwo K0RN!K S.A., dzięki przyznanym przez Gminną Komisję ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym funduszom, uczestniczyło w warsztatach w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie. Warsztaty były prowadzone przez panią Elżbietę Blejsnar, instruktora pracowni ceramicznej. Na samym początku pani Ela przedstawiła nam szerokie możliwości i zastosowania gliny i pokazała, jak należy się z nią obchodzić. Tematem tamtejszych zajęć były ozdoby, które mieliśmy przygotować już z myślą o Wielkanocy. Instruktorka pokazała nam, jak najłatwiej zrobić glinianego baranka, króliczka, bądź koszyczek. Jednak większość zależała od fantazji i pomysłowości autora. Wszyscy z zapałem zabrali się do pracy. W ciągu 4 godzin powstały przeróżne gliniane figurki. Niektórzy zrobili nawet 2,3 w ciągu zajęć. Pani sprawdzała, czy wszystkie prace nadają się do wypalenia ich w piecu, bowiem jeden mały błąd i figurka może pęknąć pod wpływem wysokiej temperatury.

Lepienie z gliny było dla nas przede wszystkim zabawą. Jednak dzięki niej zdobyliśmy kolejne materiały dla naszego przedsiębiorstwa. Ponadto zdobyliśmy nowe doświadczenie, nauczyliśmy się cierpliwości i większej sumienności, bo te cechy są niezbędne przy pracy z gliną. 

Styczeń 2008

 Projekt „Przystanek Teatrowo”

10 stycznia wysłaliśmy projekt na konkurs w ramach grantowego programu społecznego dzienników regionalnych i Fundacji Grupy TP” „Szkoła bez Przemocy”. 

Koncert Noworoczny

Gimnazjalny Koncert Noworoczny „Lubię tańczyć, lubię śpiewać” w był prawdziwą  muzyczną i taneczną ucztą dla publiczności zebranej w gimnazjalnej auli.

Nasze szkolne miniprzedsiębiorstwo "K0RN!K S.A." zaznaczyło swoją obecność także na tej, środowiskowej, imprezie. Patryk Brzeziński i Jerzy Przybyła opracowali prezentację multimedialną przedstawiającą przebieg projektu „Firma marzeń”, Fundację „Komandor” oraz Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”. Około 300 osób oczekujących na rozpoczęcie koncertu z zaciekawieniem oglądało prezentację sukcesów szkoły i wizualizację realizacji naszego projektu

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się galeria prac artystycznych wykonanych z papieru czerpanego podczas warsztatów przeprowadzonych przez trenerów z działu edukacyjnego Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

 Rozpoczynamy szkolenia e-learningowe

22 stycznia 2008r, na kolejnych zajęciach naszego miniprzedsiębiorstwa. Nasi opiekunowie, Panowie: Dariusz Kucner oraz Zbigniew Tymkowski rozdali wszystkim pracownikom loginy i hasła potrzebne do odbycia e-learningowego szkolenia na temat społeczeństwa obywatelskiego.

Taki sposób nauki i pracy to dla nas nowość. Cieszymy się, że możemy korzystać z tak nowoczesnej formy edukacji.  Dzięki możliwości odbycia internetowego, zdalnego, szkolenia możemy już teraz, w gimnazjum, przyswoić sobie umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. To wręcz niesamowite, że specjalnie dla nas, gimnazjalistów biorących udział w projektach "Przyjazna Szkoła", uruchomiono tak kosztowne rozwiązanie.

Zbieramy dane do mapy aktywności

Rozpoczynamy tworzenie mapy aktywności organizacji społecznych z obszaru powiatu lubińskiego. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pocztą internetową od prowadzących formularz oraz instrukcję wypełniania. Po przesłaniu przez gimnazjalistów informacji zwrotnych dane będą wprowadzone na platformę internetową.

Opracowujemy film video

Przez cały okres trwania projektu pracujemy z kamerą, dokumentując naszą działalność. Od października do stycznia zgłębiamy wiedzę teoretyczną o sztuce filmowej czytając książki które otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” oraz z innych źródeł. Zaciekawiła nas historia filmu, najsłynniejszych reżyserów i aktorów. Zgłębiamy język filmu, sztukę konstruowania planu filmowego, pisania scenariusza i scenopisu. W czasie ferii zimowych planujemy praktyczne warsztaty na których będziemy montować zgromadzony materiał filmowy.

Luty 2008

Przygotowujemy się do debaty

Jednym z obowiązkowych zadań Pakietu Wrześniowego jest zorganizowanie debaty na wybrany wcześniej temat. W tegorocznej edycji postanowiliśmy dyskutować na temat: "Studia i praca w kraju czy za granicą - szansa czy zagrożenie dla młodzieży i kraju? Debatę zorganizujemy w maju 2008, łącząc ją z konferencją podsumowującą projekt "Przyjazna Szkoła".

Warsztaty ceramiki artystycznej - część II

9 lutego 2008 , już po raz drugi, odwiedziliśmy Pracownię Ceramiki Artystycznej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie. Podczas pierwszego spotkania (15 grudnia 2007) wykonywaliśmy formy przestrzenne z glinki ceramicznej. Teraz nadszedł czas na kontynuację nszej pracy. Wykonane przrz nas figurki z glinki zostały wysuszone i wypalone w piecu. To dopiero połowa sukcesu. Trzeba jszecze nasze wytwory pokryć glazurą lub pomalować i ponownie wypalić.

Mamy nadzieję, że przed więtami Wielkanocnymi będziemy mogli zaprezentować efekty naszej dwumiesięcznej pracy na spotkaniach z rodzicami.

Warsztaty filmowe

W czasie ferii zimowych poznawaliśmy tajniki montażu materiału video. Rozwój techniki i komputeryzacja społeczeństwa a takąe placówek oświatowych spowodowały, że możemy uczyć się w nowoczesny, twórczy sposób. Postanowliliśmy wykonać podczas warsztatów klipy filmowe, reklamujące realizowane przez nas projekty "Pakiet Wrześniowy" i "Przyjazna Szkoła". Będzie to doskonała wprawka przed realizacją filmu dokumentującego projekt.

 Marzec 2008

14 marca bieżącego roku całe miniprzedsiębiorstwo Korn!k S.A. wraz z opiekunami, wyjechało na wycieczkę do drukarni w Lubinie.

Była ona na pewno niemałym doświadczeniem, ponieważ dowiedzieliśmy się ciekawych informacji, na temat pracy w tej firmie...

Na początku wycieczki zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, po osiem osób. Pierwszymi urządzeniami jakie mogliśmy obejrzeć to były np. automaty do sztancowania, bigówki i falcerki. Pani przewodnik opowiadała nam o tym, w jaki sposób one działają i jak się je obsługuje. Mogliśmy też zobaczyć jaką pracą zajmują się poszczególni pracownicy. Zwiedziliśmy różne pomieszczenia m.in. naświetlarnię. Z ciekawością i zainteresowaniem przyglądaliśmy się pracy tych ogromnych maszyn. W skupieniu słuchaliśmy opowiadań naszej przewodniczki.

Następnymi maszynami, które zobaczyliśmy to np. kopioramy, krajarki i oklejarki. Zrobiły one na nas duże wrażenie z powodu wielkości i pełnionej przez nie funkcji. Pracownicy mówili o ich możliwościach i pokazywali gotowe projekty w postaci papierów białych, czy już o zmienionej barwie. Dowiedzieliśmy się także, iż z czterech podstawowych kolorów (niebieski, zielony, czerwony i czarny) można zrobić bardzo dużo pochodnych barw, w zależności od wymagań klienta.

 Kwiecień 2008

Kwiecień to głównie przygotowania do dwóch kluczowych imprez projektu: debaty na temat pracy i nauki w kraju i za granicą oraz pleneru artystycznego, malarsko-fotograficzno-filmowego w Dziewinie.

Debata

9 kwietnia 2008r. odbyła się debata na temat "Studiować i pracować w Polsce czy za granicą".

Dyskusja zaczęła się w samo południe. Na początek zebranej w szkolnej auli publiczności wyświetlono trzy krótkie filmy prezentujące  projekt "Przyjazna Szkoła", ego realizację w ścinawskim gimnazjum oraz osiągnięcia uczniów uczestniczących w projekcie. W auli nie zabrakło znanych ścinawskich osobistości: pani dyrektor ścinawskiego gimnazjum, Grażyny Stępień oraz radnego Rady Miejskiej, Pana Andrzeja Sitarskiego. Zabrakło natomiast głowy miasta - Burmistrza Andrzeja Holdenmajera. Nie mogliśmy go gościć z powodu sesji Rady  Miasta i Gminy Ścinawa, która odbywała się w tym samym czasie.

Po prezentacji nasze miniprzedsiębiordstwo podzieliło się na dwie grupy: będących za i przeciw. W pierwszej części dyskutowaliśmy na temat czy warto studiować w Polsce czy też za granicą. Uczestnicy po obu stronach wymieniali się argumentami. Dyskusja była zacięta, każdy z nas chciał się jak z najlepszej strony wykazać i pokazać innym co przez siedem miesięcy udało się nam zdziałać, jakie umiejętności posiąść i czego nauczyć.

Pierwsza część trwała 30 min tak jak było ustalone na początku w regulaminie. Ze strony publiczności także padło bardzo wiele pytań, zaproszeni gimnazjaliści wyrazili swoje zdanie obydwie dyskutowane kwestie. Każdy pracownik szkolnego miniprzedsiębiorstwa miał szanse się wypowiedzieć. Obie strony miały bardzo przekonywujące argumenty, ale było widać, że strona "za" była lepsza. Jednak o tym którzy z zespołów przedstawił bardziej przekonujące argumenty zadecydowało głosowanie zorganizowane pod koniec debaty. Każdy uczestnik, gimnazjalista, nauczyciel czy zaproszony gość mógł wyrazić swoją opinię podnosząc kolorowa karteczkę. Wygrała tez, że warto  uczyć się za granicą. Jednak większość dyskutantów zwracała uwagę na to, że powinniśmy pamiętać o Polsce i wracać do kraju, kiedy już osiągniemy odpowiedni status. Bo tu jest nasza Ojczyzna.

Druga część przebiegała to dyskusja nad tematem tematem: praca w Polsce czy za granicą. W tej części także nie zabrakło kontrowersyjnych pytań, wypowiedzi i argumentów. Wszyscy zebrani byli bardzo aktywni w całym spotkaniu..

Tylko jedna osoba z przedsiębiorstwa nie musiała się wypowiadać czyli nasz informatyk, Jerzy Przybyła, Który całe spotkanie filmował nasze zacięte dyskusje.To on przygotował film o działalności naszego przedsiębiorstwa i bardzo mu dziękujemy za ten wysiłek.

Po zakończeniu debaty wiceprezes Patryk Brzeźiński wręczył dyplomy i nagrody za konkurs "Kartka Wielkanocna", chwilę później nasi opiekunowie uroczyście rozdali certyfikaty ukończenia kursów e-learningowych.

W tym dniu zakończył jeden z ważniejszych etapów naszego przedsięwzięcia. Prowadzącymi debatę były: Joanna Tymkowska i prezes miniprzedsiębiorstwa - Dominika Kucner.

Plener malarsko-fotograficzno-filmowy

W dniu 30 kwietnia nasi pracownicy udali się na plener artystyczny malarsko-fotograficzno-filmowy z elementami arteterapii, zorganizowany w ramach realizacji projektu rozwojowego szkoły >>Firma Marzeń<<. Takie innowacyjne działania możliwe są dzięki przystąpieniu szkoły do ogólnopolskiego projektu >>Przyjazna Szkoła<<. Zajęcia plenerowe prowadzone były przez opiekunów: Annę Janik (pedagog szkolny), Dariusza Kucnera i Zbigniewa Tymkowskiego (opiekunowie i realizatorzy projektu). Fachową, artystyczną pomoc zapewnił Pan Mirosław Wowk, artysta plastyk.

Na miejscu byliśmy około 8 rano. Na samym początku nasza szkolna pedagog poprosiła wszystkich uczestników wycieczki o ustawienie się w kręgu i została puszczona tzw. iskierka przyjaźni.

Przez prawie cały czas spędzony w Dziewinie towarzyszyła nam Pani sołtys Dziewina, Joanna Mostowska, która przybliżyła nam historię tej wsi i wiele innych informacji, np. lokalne legendy. Zwiedzanie miejscowości i warsztaty fotograficzno-filmowe rozpoczęliśmy od obejrzenia starego kościółka z XVI w., to naprawdę wspaniała budowla. Plener przebiegał w dwóch etapach:

I etap pleneru "W GALERII SZTUKI"

W tej części wszyscy uczestnicy wzięli udział w zabawach integracyjnych i warsztatach arteterapii prowadzonych przez pedagoga szkolnego, Annę Janik. Zajęcia rozpoczęliśmy od relaksacji; usadowiliśmy się w najwygodniejszych dla nas pozycjach i po zamknięciu oczu słuchaliśmy muzyki relaksacyjnej oraz tekstu czytanego przez panią Anię. Mogliśmy się zrelaksować przed długim i męczącym spacerowaniem (fotografowanie okolicznych zabytków i przyrody). Było wspaniale, poczuliśmy się jak w bajce. Wprowadzeni w dobry nastrój, wyciszeni i zrelaksowani, otrzymaliśmy następne zadanie – narysować zwierzę, z którym się utożsamiamy i wypisać 6 jego pozytywnych cech. Wyobraźnia gimnazjalistów jest naprawdę nieskończona. Takiej ilości pomysłów nikt się nie spodziewał. Wszyscy, którzy chcieli omówić swój rysunek mogli to zrobić na forum. Te zajęcia były wspaniałe i wręcz cudowne mogliśmy wypocząć po 7-miesięcznej pracy, i po debacie, która odbywała się dzień wcześniej.

II etap pleneru pn. "TWORZYMY W ZGODZIE Z NATURĄ"

Ta część trwała ok. 4 godziny. Po zwiedzeniu galerii podzieliliśmy się na dwie grupy: malarską i fotograficzno-filmową. Grupa malarzy rozbiła swój warsztat nad brzegiem uroczego >>Jeziorka Napoleona<<. Było ciepło i i w miarę słonecznie. Młodzież malowała kredkami i farbami takimi jak: akryle, tempery, oleje na kartkach z bloków otaczające ich krajobrazy. Zajęcia prowadziła p. Anna Janik – pedagog i p. Mirosław Wowk – artysta malarz, fotografik, muzyk.

Filmowcy i fotograficy ruszyli szlakiem trasy rowerowej przebiegającej przez wspaniałe lasy łęgowe na terenie użytku ekologicznego w Dziewinie. Pogoda dopisywała, było słonecznie i ciepło. Mieliśmy szansę zaobserwować ślady działania bobrów, zobaczyć wiele niespotykanych nawet w Europie rzadkich roślin i podziwiać piękno tej wspaniałej wsi. Już niedługo zacznie tutaj funkcjonować gospodarstwo agroturystyczne.   Zapraszamy wszystkich gości naszych stron internetowych do zwiedzania i podziwiania Dziewina.

Na koniec zajęć były kiełbaski z ogniska i wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitary.

Prace artystyczne wykonane przez uczniów podczas realizacji projektu:

Realizacja projektu "Firma Marzeń" zakładał realizację zajęć praktycznych wyzwalających w gimnazjalistach chęć do podejmowania samodzielnych działań. Dotychczas uczniowie mieli możliwość samodzielnie: czerpać papier, układać kompozycje z liści, realizować filmy techniką video, wykonywać przedmioty z ceramiki, projektować karty pocztowe. Mamy zamiar zrealizować warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły oraz plener artystyczny.

{gallery}2009/firma_marzen{/gallery}