p1110066Hasło „Aby przyszłość była jaśniejsza” było mottem XXI Sesji Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się 15.06.2009. Uczestniczyliśmy w niej bardzo aktywnie. Gimnazjum ścinawskie reprezentowała sześcioosobowa grupa parlamentarzystów w składzie: Aneta Machowiak, Kamila Konaniec, Pamela Siwak, Karolina Rudy, Aleksandra Horodyska oraz Aneta Czerniawska.

Tym razem Ścinawę i nasze gimnazjum promowała Aneta Czerniawska, która wypowiadała się na temat pracy rzecznika praw uczniów w szkole oraz kandydowała do Prezydium Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży na funkcję sekretarza prezydium. W głosowaniu uzyskała II miejsce i weszła do zespołu wspomagającego prezydium w pracy pomiędzy sesjami. To duży sukces Anety, która potrafiła przedstawić tak przekonującą autoprezentacje, ze tylko jednym głosem przegrała z licealistką Alicją Bławat ze Środy Śląskiej.

Kolejne nasze osiągniecie to rozszerzenie Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży na terenie Lubina. Zaprosiliśmy do tej formy uczenia sie demokracji przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół Społeczno-Socjalnych- Liceum Profilowanego. Od 15 czerwca 2009 Lubin jest reprezentowany przez 2 grupy młodzieży: z I LO i z liceum Profilowanego.

Obrady XXI Sesji Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży w części plenarnej oraz w dyskusji, dotyczyły funkcjonowania Szkolnych rzeczników Praw Ucznia, i cel sukcesów i porażek, sposobu wykonywania rzeczników w szkołach. Z prezentacji podsumowującej badania ankietowe, które przeprowadzaliśmy (także w Ścinawie) w I semestrze roku szkolnego 2008/2009, wynikało, że w wielu placówkach statut szkoły nie jest dostępny dla uczniów i nie jest im znany, a Rzecznik Praw Ucznia  nie jest  2ystawiany w demokratycznych, ogólnokształcących wyborach ( 80% wypowiedzi osób ankietowanych). Na szczęście w szkołach ścinawskich tak nie jest i - jak dotąd - rzecznik uczniowski był wybierany przez młodzież tak jak chce tego większość wypowiadających się uczniów. W związku z zaistniałą sytuacją nasz parlament przyjął uchwałę o rozpoczęciu pracy nad potrzebą ewentualnego powołania u Szkołach komisji Praw w składzie: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców (lub Rady Szkoły), przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Ten problem będzie przedmiotem zajęć warsztatowych podczas XXII Sesji parlamentu (ferie zimowe). Uchwaliliśmy też apel do dyrektorów szkół w sprawie trybu powołania rzeczników praw ucznia (publikacja apelu na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu).

I na koniec komunikat: Najbliższa Sesja odbędzie sie w październiku 2009 w Oleśnicy, Obradować będziemy nad problemem współpracy naszego parlamentu z samorządami terytorialnymi, burmistrzami, wójtami, starostami i prezydentami miast.