1408372303W bieżącym roku Biblioteka Gimnazjum otrzymała dotację i przystąpiła do realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014–2020.

Celem NPRCz jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację  programów stworzonych przez instytucje, które zdecydowały się  ubiegać  o fundusze na zakup książek.

Nasza  szkoła przystąpiła do realizacji tego przedsięwzięcia.  Opracowany został szkolny projekt, zgodny z wymogami postawionymi przez MKiDN, został zatwierdzony  i szkole przyznano 12000 zł na zakup książek. Do tej kwoty dodać należy  jeszcze 3000 zł, które dołożone zostaną ze środków własnych gimnazjum.

Realizacja programu trwa. Czekają nas kolejne punkty projektu do realizacji, które będą kontynuowane również w przyszłym półroczu.

Książki kupowane będą zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami.  Aby tak się stało, proszę Was Gimnazjaliści o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. 

 

                                             
Ankieta dla ucznia                           Ankieta dla rodziców               Ankieta dla nauczycieli