4  września 2017 r. /poniedziałek/

HARMONOGRAM:

9:00    Spotkanie uczniów z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.
10:30   Uroczysty apel inaugurujący rok szkolny 2017/2018 dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie oraz  klas II i III Gimnazjum Publicznego w Ścinawie – sala gimnastyczna.
12:00   Zakończenie zajęć, odjazd uczniów dojeżdżających do domu autobusami szkolnymi.