zdolyslazak
Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy IIIc, Karol Janic, zakwalifikował się do etapu powiatowego konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – blok przyrodniczy, który odbędzie się 17 listopada 2017r.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

4  września 2017 r. /poniedziałek/

HARMONOGRAM:

9:00    Spotkanie uczniów z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.
10:30   Uroczysty apel inaugurujący rok szkolny 2017/2018 dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie oraz  klas II i III Gimnazjum Publicznego w Ścinawie – sala gimnastyczna.
12:00   Zakończenie zajęć, odjazd uczniów dojeżdżających do domu autobusami szkolnymi.
     

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2017/2018

logo colonnade
  1. Warianty ubezpieczenia (do indywidualnego wyboru są 3 warianty ubezpieczenia).
  2. Zasady zgłaszania i likwidacji szkód.
  3. Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów.

Numer polisy ubezpieczeniowej: 

Okres ubezpieczenia od 1.09.2016 - 31.08.2017 r.

Zgłoszenie szkody, zgłoszenie ucznia, który uległ wypadkowi:
http://colonnade.pl/zglos-szkode/colonnade/klient-indywidualny/grupowe-nnw

 Warianty ubezpieczenia: do indywidualnego wyboru są 3 warianty ubezpieczenia
Polisa 4021250133
Polisa 4021250132
Polisa 4021250131
[

Loading...

 

Zasady zgłaszania i likwidacji szkód:
[
Loading...

 

Ogólne warunki ubezpieczenia
[
Loading...Polisa 4021250133

Loading...Polisa 4021250132

Loading...Polisa 4021250131
Loading...

Uroczystość przekazania sztandaru naszej szkole poprzedziły liczne działania, które miały na celu przybliżenie sylwetki Mikołaja Kopernika - twórcy heliocentrycznej teorii budowy świata.

Jednym z wielu zadań było opracowanie logo naszego gimnazjum. W tym celu ogłoszono konkurs, który przeprowadzili nauczyciele informatyki. Uczestniczyli w nim wszyscy zainteresowani uczniowie. Pierwszoklasiści, korzystając z poznanych edytorów grafiki, opracowywali swoje projekty na lekcjach informatyki. Powstało wiele interesujących prac. Ostatecznego wyboru dokonano podczas specjalnej rady pedagogicznej. 

    Oto zwycięski projekt:

logogim

Tekst  ze strony www.gimpub.republika.pl