dz wolont 00018 grudnia 2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Wolontariusza. Miło nam ogłosić, że czterem uczniom naszej szkoły: Oliwii Soroczyńskiej, Aleksandrze Taurowskiej, Oskarowi Wiśniowskiemu oraz Konradowi Skoczeń został przyznany tytuł Wolontariusza Roku 2017, nadany przez Starostwo Powiatowe w Lubinie, dyplomy wręczyła Pani Dyrektor Jolanta Szulc.

Podczas uroczystości wszystkim wolontariuszom zostały wręczone podziękowania oraz słodki upominek za zaangażowanie w Szkolnym Klubie Wolontariatu ,,Prometeusz”. Podczas spotkania przygotowany został także konkurs na temat wiedzy o wolontariacie. Zwycięzcy zgarnęli dodatkowe upominki.

Miłe podziękowania otrzymali również wolontariusze biorący udział w Świątecznej Zbiórce Żywności, przygotowane przez Dom Samotnej Matki Monar – Markot w Ścinawie. Na zakończenie uroczystości wszyscy udaliśmy się na poczęstunek.
Dziękujemy bardzo za pomoc w przygotowaniu spotkania Pani Dorocie Krężel, Pani Barbarze Chlebickiej i opiekunom Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,Prometeusz”.