spotk policja 03Dnia 29 listopada 2018 roku, w auli Gimnazjum odbyło się spotkanie uczniów klasy VIII z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
Pani st. sierż. Agnieszka Malmon, uświadomiła młodzieży za jakie czyny ciąży na  nich   odpowiedzialność karna w sytuacji naruszenia przepisów prawa, oraz przedstawiła jakie są prawa ofiary i oskarżonego. Natomiast pan sierż., Adam Grzeziółkowski zaprezentował i omówił uprawnienia  i zadania policji podczas interwencji.       
Młodzież z dużym entuzjazmem i ciekawością słuchała przedstawicieli prawa, zadawała pytania, a także brała czynny udział w improwizowanych scenkach.             

Serdecznie dziękujemy prelegentom za przybliżenie realiów pracy policji, oraz za ciekawe, rzeczowe i sprawne zaprezentowanie tematu.