mgbp wyniki konkW środę 7 listopada 2018 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ścinawie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt.: „Polska – moja Ojczyzna” ogłoszonego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Konkurs adresowany był do uczniów z klas 5-8 szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem konkursu było kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych, rozwijanie uzdolnień literackich, fantazji i wyobraźni. Ogółem wpłynęły 24 prace literackie. Powołana Komisja Konkursowa w składzie:
- Kamila Grabka-Levin – dyrektor CTiK (polonista) – przewodniczący komisji
- Anna Lorek – nauczyciel polonista – członek komisji
- Teresa Kogut – nauczyciel polonista – członek komisji
po wnikliwych analizach, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie Konkursu przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, następującym osobom:
Kategoria: uczniowie z klas V-VI
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Alicja Chmielowska kl. 5d, Stanisław Klimas kl. 5c
III miejsce: Mateusz Świerżewski kl. 5d, Igor Stanisławski kl. 5e
Wyróżnienia: Piotr Musielak kl. 6c, Bartosz Niezgoda kl. 5e, Jakub Klimaszewski kl. 6c, Agata Solińska kl. 6c
Kategoria: uczniowie z klas VII-VIII
I miejsce: Barbara Formusiewicz kl. 8d
II miejsce: Maciej Bugajski kl. 7c
III miejsce: nie przyznano
Wyróżnienia: nie przyznano
Kategoria: uczniowie gimnazjum
I miejsce: Szymon Adamski kl. 3c
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Katarzyna Nadziałek kl 3c
Wyróżnienia: nie przyznano
Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy! Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za stworzenie pięknych prac literackich.
Słowa podziękowania kieruje również do nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie.
Wystawę prac pokonkursowych można obejrzeć w przedsionku biblioteki. Zapraszamy!