konkurs przemowa male

Szkolny konkurs historyczno - literacki
„Przemówienie z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”
Ogłaszamy szkolny konkurs historyczno - literacki „Przemówienie z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości", który skierowany jest do uczniów klas 3 gimnazjum oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej.
Prace w wersji komputerowej, obejmujące jedną stronę A4 /czcionka Times New Roman 12/ należy składać do p. Justyny Budzanowskiej w terminie do 5 listopada 2018 r.
Pamiętaj o zachowaniu zasad przemówienia!