„Wychowanie jest tym, co zostaje,kiedy zapomnieliśmy już wszystkiego,
czego nas uczono.”
George Savile

W piątek, 12 października 2018 r. w CTiK w Ścinawie odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej, zwanego powszechnie Dniem Nauczyciela.
W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Ścinawy, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty, dyrektorzy i wicedyrektorzy, pracownicy administracji i obsługi oraz grono pedagogiczne wraz z emerytowanymi nauczycielami wszystkich placówek oświatowych gminy Ścinawa.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie, Pani Jolanta Szulc podziękowała zebranym za pracę oraz trud włożony w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. Wyrazem wdzięczności były Nagrody Dyrektora, przyznane wyróżniającym się pracownikom, jako dowód uznania za rzetelne wypełnianie obowiązków, osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze wraz z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy.
W szkolnych zmaganiach towarzyszy nam życzliwość Burmistrza Ścinawy Pana Krystiana Kosztyły, który na ręce Pani Małgorzaty Hajnisz - dyrektora Szkoły Podstawowej w Tymowej oraz Pani Jolanty Szulc - dyrektora ZPO w Ścinawie, złożył gratulacje i podziękowania wszystkim emerytom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, by podziękować za trud wychowywania i kształcenia. Przepiękną laurką, przygotowaną specjalnie na tę okoliczność, była część artystyczna w wykonaniu uczniów klas VII i VIII SP3 oraz Gimnazjum Publicznego w Ścinawie: Dawida Krężel, Alicji Szmigielskiej, Mateusza Bulaka, Julii Dymkowskiej, Maksymiliana Kołodyńskiego, Karoliny Hromiak, Eweliny Półtorak, Martyny Zielińskiej, Wiktorii Pędzikowskiej, Marzeny Grabiec oraz członków zespołu muzycznego „Bez Nazwy” (Dawid Krężel, Oliwer Kaczmarek, Karolina Hromiak, Julia Romańska, Weronika Pawlikowska, Nikola Kołacz, Bartłomiej Kirejczyk, Emilia Posmyk, Zofia Kwaczenko, Klaudia Surmiak, Maciej Bugajski, Zofia Żogalska).
Uczniowie zadedykowali swój występ wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkół i przedszkoli. Zaprezentowali wspaniały program artystyczno - muzyczny, w którym wyrazili swoją wdzięczność za serce włożone w nauczanie i wychowanie.
Usłyszeliśmy piękne wiersze i wspaniałe piosenki, ale programie nie zabrakło także dobrego humoru. Z dużym dystansem i przymrużeniem oka, obejrzeliśmy przygotowany przez uczniów okolicznościowy pokaz mody szkolnej,  który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem zgromadzonych gości.
Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie, pomysłowość i trud włożony w przygotowanie spotkania z okazji gminnych obchodów DEN `2018.