20180416 172248 resizedDnia 16 kwietnia podczas zebrań rodzice uczniów klas trzecich mogli wysłuchać prelekcji pracownika Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubinie Zbigniewa Łamińskiego – doradcy zawodowego „Zanim dziecko podejmie decyzję- jak przygotować ucznia do prawidłowego wyboru szkoły i zawodu. Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu lubińskiego”.
Niezmiernie ważną rzeczą jest pomoc własnym dzieciom w powyższym wyborze, uwzględnienie możliwości psychofizycznych dziecka oraz jego predyspozycji do wykonywania danego zawodu.


Koordynator przedsięwzięcia
Pedagog szkolny, doradca zawodowy Anna Janik-Wawrzynowicz