DSC05021 resizeKolejny rajd pieszy z PTTK o/Zagłębie Miedziowe w Lubinie odbył się w sobotę 14 kwietnia 2018 r. Uczestniczyli w nim również uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie.
Rozpoczęliśmy od zajęć w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. Następnie na szlaku, który przebiegał przez malowniczy teren Pogórza Kaczawskiego mogliśmy podziwiać piękno budzącej się do życia wiosennej przyrody.
Zakończenie i podsumowanie rajdu odbyło się w Myśliborzu, gdzie przy ognisku piekliśmy kiełbaski i integrowaliśmy się z uczestnikami z innych szkół. Wszyscy otrzymali okolicznościowe znaczki, a szkoły pamiątkowe dyplomy.