327 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Lubinie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych, uczniowie klas 7 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mieli do napisania test jednokrotnego wyboru, który zawierał również pytania otwarte z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie reprezentowali w swojej kategorii: Aleksander Janic z kl. VIIb (SP nr 3) oraz Karol Janic z klasy IIIc (gimnazjum).
Ostatecznie  w tych eliminacjach Karol zajął 1 miejsce, a Olek 4 miejsce. Karol będzie reprezentował powiat lubiński na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 24 kwietnia we Wrocławiu.
Zarówno na zwycięzców, jak i uczestników czekały nagrody ufundowane przez starostę lubińskiego i komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Celem turnieju było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Do turnieju uczniów przygotowywał nauczyciel zajęć technicznych, Pan Zbigniew Tymkowski.
Gratulujemy
 
zdjęcia pochodzą ze strony http://www.ug.lubin.pl