osp7 lutego 2018 r. odbyły się szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 21 uczniów z klas II i III Gimnazjum Publicznego w Ścinawie oraz 8 uczniów z klas VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie.

Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs odbywał się na platformie edukacyjnej Fronter, w postaci testu online jednokrotnego wyboru. Uczniowie odpowiadali na pytania zamknięte.

Na podstawie regulaminu OTWP jury eliminacji szkolnych po sprawdzeniu prawidłowości przeprowadzonych testów, ustaliła kolejność i zakwalifikowała do finału gminnego następujących uczestników:

Miejsce Nazwisko i imię ucznia Klasa
1

Janic Karol

IIIc

1

Stanisławski Jakub

IIIa

2

Trznadel Alicja

IIIb

3

Łowicki Łukasz

IIIa

5

Janic Aleksander

VIIb

Finał gminny odbędzie się 28 lutego o godz. 1100 w  Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinawie
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, zwiększył rywalizację ze względu na rodzaj testu, propagował wiedzę ogólną z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Opiekun i organizator konkursu:
Zbigniew Tymkowski