ling logo 400W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła brała udział w kolejnej IX Edycji Programu Insta.ling dla Szkół. Program cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Poprzez systematyczne powtarzanie słówek uczniowie mogli utrwalać oraz poszerzać słownictwo z języka angielskiego i niemieckiego.

Czym jest
 instaling logo. Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom szczegółowe raporty na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników.

Korzyści z przystąpienia do Programu

Dla nauczyciela:
  • zarządzanie pulą słówek do nauczenia
  • weryfikacja systematyczności pracy uczniów
  • śledzenie postępów uczniów i zestawienia wyników
  • bezpłatny dostęp do zaawansowanych słówek
Dla ucznia:
  • możliwość bezpłatnej nauki z Insta.Ling
  • nauka poprzez quiz
  • poziom trudności dostosowany indywidualnie do poziomu ucznia
  • motywowanie do systematycznej pracy
Naszym uczniom życzymy wytrwałości w nauce nowego słownictwa. Więcej informacji o programie na stronie www.instaling.pl.

Koordynatorzy:
Nauczyciele języków obcych

Insta.Ling
https://instaling.pl/