open lesson 0001W dniu 12. 01. 2018 r . odbyła się dwugodzinna lekcja otwarta przygotowana przez kl. IID, która pracowała pod opieką pani Justyny Budzanowskiej. Lekcja była podsumowaniem kilku etapów pracy metodą projektu pod tytułem „Poeci”. Konwencja prezentacji była swobodna, luźna, nawiązująca do stylu rap.

Podczas tego wydarzenia gośćmi byli: dyrektor szkoły – pani Jolanta Szulc, wicedyrektor – pani Wiesława Sierota oraz uczniowie klas II gimnazjum.

„Poeci” to artystyczny projekt – płyta wydana w 2009 r. przez czołowych polskich hip – hopowców, która zawiera wiersze naszych rodzimych poetów w zaskakujących aranżacjach muzycznych. Płyta miała być formą protestu przeciw umieszczaniu w mediach tylko muzyki komercyjnej i pomijaniu innych rodzajów twórczości artystycznej.

W związku z cyklem lekcji dotyczących radia i jego specyfiki, uczniowie IID uznali wspólnie, że temat poruszony przez muzyków z White House jest nadal aktualny i postanowili przedstawić, czym jest projekt „Poeci”.

I etapem działania było zapoznanie się z projektem, jako metodą pracy na lekcji języka polskiego, wyznaczenie celów oraz zaplanowanie zadań.

Kolejnym etapem było zadanie wykonane przez uczniów w grupach – przygotowanie plakatów, które prezentują ścieżkę dźwiękową oraz utwory znajdujące się na płycie.

Podczas lekcji otwartej liderzy grup omawiali wykonane flipcharty, uczniowie przeszli rundę pytań dotyczących m.in. historii radia, czy pracy lektora; wykonali ćwiczenia lektorskie /intonacja, akcentowanie, wyraźne mówienie/.Wszyscy świetnie bawili się dźwiękonaśladowaniem.

Przedostatnim elementem projektu było przeprowadzenie ankiety w klasie na temat: Jakiego rodzaju muzyki słuchasz? Jedna z uczennic przedstawiła jej analizę i wnioski.

Na koniec uczniowie przeszli do ostatniego, podsumowującego wspólną pracę etapu prezentacji projektu „Poeci” – prezentacji multimedialnej. Kulminacją lekcji był słodki poczęstunek    i radość ze świetnie wykonanych zadań.
           
P.S. Serdeczne podziękowania składamy naszemu koledze Kacprowi Bielońskiemu z IIC, który wykonał fotografie.

open-lesson_0001.JPG open-lesson_0002.JPG open-lesson_0003.JPG

open-lesson_0004.JPG open-lesson_0005.JPG open-lesson_0006.JPG

open-lesson_0007.JPG open-lesson_0008.JPG open-lesson_0009.JPG

open-lesson_0010.JPG open-lesson_0011.JPG open-lesson_0012.JPG

open-lesson_0013.JPG open-lesson_0014.JPG open-lesson_0015.JPG

open-lesson_0016.JPG open-lesson_0017.JPG open-lesson_0018.JPG

open-lesson_0019.JPG open-lesson_0020.JPG open-lesson_0021.JPG

open-lesson_0022.JPG open-lesson_0023.JPG open-lesson_0024.JPG

open-lesson_0025.JPG open-lesson_0026.JPG open-lesson_0027.JPG

open-lesson_0028.JPG open-lesson_0029.JPG open-lesson_0030.JPG

open-lesson_0031.JPG open-lesson_0032.JPG open-lesson_0033.JPG

open-lesson_0034.JPG open-lesson_0035.JPG open-lesson_0036.JPG

open-lesson_0037.JPG open-lesson_0038.JPG open-lesson_0039.JPG

open-lesson_0040.JPG