20171129 090746a resizeW środę 29 listopada 2017 r. uczniowie klas VII i IId uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt.: „Z pamiętnika kujonki”, zaprezentowanym przez aktorów Teatru „Maska” z Krakowa.

Celem przedstawienia było przede wszystkim pogłębienie świadomości uczniów w zakresie zjawiska przemocy i agresji. W szerszym aspekcie spektakl miał  posłużyć wywołaniu  refleksji nad sposobami świadomego dokonywania wyborów oraz uwrażliwieniu na drugiego człowieka.

Zainteresowanie uczniów było bardzo duże, a przedstawienie wywołało wiele emocji wśród uczestników widowiska.

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Ścinawy p. Krystianowi Kosztyle oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pomoc w organizacji naszego przedsięwzięcia - sfinansowanie kosztów biletu wstępu.
 
Koordynator akcji
Pedagog szkolny
Anna Janik-Wawrzynowicz