20171123 091257a resize23 listopada 2017 r. w auli szkoły odbyło się spotkanie Policji z uczniami klas siódmych. St. sierż. Krzysztof Pawlik oraz st. sierż. Bartosz Kaczmarek - przedstawiciele Komisariatu Policji w Ścinawie, wygłosili prelekcję na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Celem spotkania było uświadomienie młodzieży zakresu odpowiedzialności prawnej za własne czyny. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązki nieletnich.

Omawiane zagadnienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów, którzy nie tylko słuchali wypowiedzi przedstawicieli prawa, ale z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem zadawali wiele ciekawych,  nurtujących ich pytań.

Serdecznie dziękujemy Komendantowi Komisariatu Policji w Ścinawie - Panu podinsp. Januszowi Światkowskiemu za pomoc w zorganizowaniu powyższego przedsięwzięcia oraz prelegentowi Panu Krzysztofowi Pawlikowi.

 Koordynator działania:
Pedagog szkolny Anna Janik-Wawrzynowicz