grzybowa 000123 września 2017r. uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie wzięli udział w Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej, której patronował Zarząd Główny PTTK. Najważniejszym założeniem przedsięwzięcia było przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych.

Wraz z uczestnikami ze szkół powiatu lubińskiego pokonywaliśmy trasę z Rynarcic do Koźlic, zdobywając również bardzo znaną naszym uczniom Grzybową Górę.


Na zakończenie wyprawy wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe odblaski i certyfikaty uczestnictwa.
Współorganizatorem rajdu było PTTK o/Zagłębie Miedziowe w Lubinie.