brd 2017 0012
4 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie odbyły się szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w ramach Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa. Celem turnieju było podniesienie świadomości młodzieży szkolnej w zakresie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się rowerem  po drogach oraz aktywnego spędzania czasu wolnego przez młodzież.

Do Turnieju zgłosiło się  12 uczniów z klas I – III.  Składał się on z dwóch części: testu wiedzy o ruchu drogowym oraz jazdy rowerem górskim po wyznaczonym torze przeszkód.

Turniej wzbudził duże zainteresowanie. Uczniowie przygotowywali się do niego wcześniej w oparciu o materiały edukacyjne umieszczone na platformie edukacyjnej Fronter oraz ćwiczenia indywidualne w jeździe rowerem górskim.

W wyniku zaciętej rywalizacji i dodatkowej dogrywki o czwarte miejsce najlepszymi okazali się:

Miejsce Imię i nazwisko Klasa
1 Bartosz Niedzielski 3d
2 Oskar Wiśniowski 2a
3 Jakub Bentkowski 3e
4 Dominik Kędys 1c
Trzech pierwszych uczniów będzie reprezentowało gimnazjum oraz gminę Ścinawa w drużynowych eliminacjach powiatowych turnieju BRD, które odbędą się 24 kwietnia 2017 r., w zależności od pogody, w Chróstniku lub w Krzeczynie Wielkim. Dominik jest zawodnikiem rezerwowym.

Do turnieju uczniów przygotowywał Zbigniew Tymkowski, nauczyciel zajęć technicznych. Podziękowania należą się Pani wicedyrektor Wiesławie Sierocie, która pomogła w sprawnym przeprowadzeniu eliminacji szkolnych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
Opiekun konkursu
Zbigniew Tymkowski