ppoz 01331 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lubinie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej podzielony był na trzy kategorie: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie mieli do napisania test jednokrotnego wyboru, który zawierał również pytania otwarte z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz rysunki sprzętu pożarniczego.

Gimnazjum Publicznego w Ścinawie reprezentowali Karol Janic z kl. IIc oraz Błażej Parzonka z klasy IIIa. Po zaciętej dogrywce ustnej między nimi ostatecznie Karol zajął 2 miejsce, a Błażej  3 miejsce.
Zarówno laureaci jak i uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lubinie .
Celem turnieju było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Do turnieju uczniów przygotowywał nauczyciel zajęć technicznych, Pan Zbigniew Tymkowski.