dsc09828 resize
W bieżącym roku szkolnym  nasze gimnazjum nawiązało współpracę Młodzieżowym Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy. 15 marca2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z doradcami zawodowymi. Pani Grażyna Pichla i pan Marcin Przybylski prowadzili grupowe działania doradcze realizowane w ramach lekcji wychowawczych klas trzecich.
Tematyka zajęć związana była z problematyką wyboru przez gimnazjalistów szkoły średniej, wyboru ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, pogłębianiem samowiedzy, zdobywaniem informacji dotyczących własnych zainteresowań, umiejętności.

Celem spotkań w klasach trzecich jest określenie indywidualnych zdolności uczniów oraz ich predyspozycji zawodowych, jak również pomoc w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej. Zajęcia dostarczają informacji o różnych zawodach, sposobach zdobywania informacji i nich oraz na określaniu celów życiowych. Podczas spotkania doradcy przybliżyli m.in. zawody: hotelarza, florysty i kucharza.

Po zakończeniu zajęć grupowych, gimnazjaliści, którzy zadeklarowali chęć odbycia sesji doradczej mieli czas na indywidualną konsultację edukacyjno –zawodoznawczą.

Tego typu spotkania pomagają młodzieży uzmysłowić sobie własne zdolności i zainteresowania, określić predyspozycje i możliwości psychofizyczne, które w przyszłości mogą pomóc obecnym gimnazjalistom w zdobyciu atrakcyjnego zawodu i zatrudnienia, zgodnie z predyspozycjami i indywidualnymi możliwościami, a w efekcie realizację życiowych planów i marzeń.