Uroczystość przekazania sztandaru naszej szkole poprzedziły liczne działania, które miały na celu przybliżenie sylwetki Mikołaja Kopernika - twórcy heliocentrycznej teorii budowy świata.

Jednym z wielu zadań było opracowanie logo naszego gimnazjum. W tym celu ogłoszono konkurs, który przeprowadzili nauczyciele informatyki. Uczestniczyli w nim wszyscy zainteresowani uczniowie. Pierwszoklasiści, korzystając z poznanych edytorów grafiki, opracowywali swoje projekty na lekcjach informatyki. Powstało wiele interesujących prac. Ostatecznego wyboru dokonano podczas specjalnej rady pedagogicznej. 

    Oto zwycięski projekt:

logogim

Tekst  ze strony www.gimpub.republika.pl