Regulamin konkursu plastyczno – językowego na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim i niemieckim


Do konkursu może przystąpić każdy uczeń z klas I - III naszego gimnazjum.

Cele konkursu:
      rozwijanie uzdolnień plastycznych,
      rozbudzanie zainteresowań tematyką związaną ze Świętami Bożego Narodzenia,
      rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i niemieckim oraz czytelnictwem,
      zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej,
      kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych,
      doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ciekawej i oryginalnej kartki świątecznej na Boże Narodzenie.

Warunki uczestnictwa

      Uczeń przygotowuje samodzielnie jedną kartkę bożonarodzeniową wykorzystując dowolną technikę. (format kartki jest dowolny).

      Na stronie tytułowej kartki musi znajdować się napis „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia” w języku niemieckim lub angielskim.

      W środku kartki należy własnoręcznie (nie komputerowo) wpisać życzenia w języku niemieckim lub angielskim.

      Na odwrocie pracy należy podać; imię, nazwisko, klasę.

Prace konkursowe należy oddać do dnia 16 grudnia 2016r.!!!

(p. Skoczyńska i p. Horbińska – życzenia w j. niemieckim;

p. Skoczeń i p. Siwak – życzenia w j. angielskim)

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dodatkową ocenę celującą z przedmiotu oraz nagrody.

Wszystkie zebrane kartki będą wystawione do obejrzenia w dniach 19-23.12.2016r.

Materiały pomocnicze dla uczestników konkursu dostępne w bibliotece szkolnej:

1.       Słownik Premium Niemiecki polsko-niemiecki niemiecko-polski, Langensheidt, 2015

2.       Czochralski J., Ludwig K-D., 5000 idiomów niemieckich, Wiedza Powszechna, Warszawa 2013.

3.       Wójtowicz J., Wójcicki M., Idiomy polsko-niemieckie, PWN, Warszawa 2016.

4.       Brown Pam, Życzenia szczęścia, Media Rodzina, Poznań 2015.

5.       Pająk Czesław, Słownik przysłów i powiedzeń angielsko-polski polsko-angielski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2012.

6.       Sargun-Masiukiewicz Marzena, Życzenia na każdą okazję. Sentencje, myśli, mądrości, Astrum, Wrocław [2016].

7.       Kolberg Oskar, Przysłowia, LSW, Warszawa 1977.

8.       Sztuka słowa. Aforyzmy, życzenia, dedykacje na każdą okazję, Jedność, Kielce 2013.

Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele języków obcych
we współpracy z biblioteką szkolną