plakat konk czytZapraszam do udziału w Szkolnym Konkursie Pięknego Czytania realizowanym przez Bibliotekę Szkolną Gimnazjum Publicznego w Ścinawie we współpracy z Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Klubem Europejskim i Radą Rodziców.

Nagrania dźwiękowe i prace plastyczne należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia: 15 listopada 2016 r.

Zasady:
Klasa realizuje konkurs w dwóch etapach:


 1. Wykonanie nagrania wybranego fragmentu książki z zasobów biblioteki szkolnej.

 2. Wykonanie plakatu reklamującego wybraną przez uczestników literaturę.

 3. Nagrania fragmentów książek będą oceniane w odrębnej kategorii przez nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego.

 4. Za wykonanie nagrania w języku obcym klasa otrzyma dodatkowe punkty.

I ETAP KONKURSU

Konkurs rozgrywany jest na zasadzie rywalizacji klas.

 1. Każda klasa powinna przygotować i zarejestrować w pliku MP3 przynajmniej jeden fragment głośnego czytania wybranej przez startującego lub klasę książki z zasobów biblioteki szklonej.

 2. Udział w konkursie szkolnym może wziąć każdy uczeń z klas 1-3 Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie.

 3. Zadaniem ucznia jest wybranie dowolnej książki, niebędącej lekturą, najlepiej wypożyczoną z biblioteki szkolnej.

 4. Następnie każdy uczestnik wybiera ciekawy fragment z tej książki i przygotowuje się do pięknego głośnego czytania.

 5. Przy pomocy telefonu komórkowego i wbudowanego rejestratora dźwięku, albo oprogramowania pobranego np.: ze sklepu Google Play nagrywa recytowany fragment wybranej książki.

 6. Przygotowane nagranie, w formie pliku *.mp3 uczestnik lub przewodniczący klasy dostarcza do biblioteki szkolnej.

 7. Maksymalny czas czytania wybranego fragmentu tekstu (nagrania) - do 1 minuty.

 8. Dopuszcza się wykonanie nagrania fragmentu książki czytanej przez 2 lub więcej uczniów (dialogi).

 9. Dopuszcza się wykonanie dodatkowego nagrania fragmentu książki w języku obcym (niemieckim lub angielskim).

 10. Mistrz pięknego czytania zostanie wyłoniony przez wyłoniony przez powołaną do tego celu Komisję Konkursową.
II ETAP KONKURSU

Konkurs rozgrywany jest na zasadzie rywalizacji klas.

 1. Każda klasa powinna przygotować przynajmniej jeden plakat rekomendujący przeczytanie wybranej przez startującego lub klasę książki z zasobów biblioteki szklonej.

 2. Udział w konkursie szkolnym może wziąć każdy uczeń z klas 1-3 Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie.

 3. Zadaniem ucznia jest wybranie dowolnej książki, niebędącej lekturą, najlepiej wypożyczonej z biblioteki szkolnej.

 4. Następnie każdy uczestnik lub zespół reprezentujący klasę przygotowuje plakat rekomendujący wybraną książkę.

 5. Technika plastyczna dowolna (rysunek, obraz, kolaż, fotografia) oprócz form przestrzennych.

Format pracy - A4 do A3.
 
Szczegóły w regulaminie:

pdf