logowka
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie ogłasza konkurs
na projekt graficzny logo biblioteki 
 
Zaparaszamy do udziału w konkursie na projekt logo MGBP w Ścinawie, który skierowany jest do uczniów z klas VII Szkoły Podstawowej i klas I-II Gimnazjum. Cele konkursu:

 1. Stworzenie projektu graficznego logo ścinawskiej biblioteki;
 2. Zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej;
   
regulamin karta zgłoszenia

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie,
 • dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 regulaminu Konkursu i dostępnego na stronie internetowej www.mgbpscinawa.naszabiblioteka.com w zakładce biblioteki,
 • konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych, spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu.
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu logo na potrzeby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie. Każdy projekt musi spełniać następujące warunki :
 • mieć charakter symbolu
 • budzić dobre skojarzenie z Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w Ścinawie
 • być oryginalny
 • być łatwy do rozpoznania i zapamiętania,
 • być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny
Projekty powinny być wykonane:
 • maksymalnie w 3 kolorach
 • najprostszą techniką (kredki , ołówek , flamaster)
 • z ograniczoną ilością szczegółów (projekt będzie przerobiony na wersję elektroniczną i zostanie wykorzystany na stronie głównej biblioteki).
 
Projekty logotypów powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników. Nie dopuszcza się do konkursu prac zbiorowych. Każdy z uczestników może zgłosić maks. jeden projekt logo.
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową wraz ze zgodą jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna , ul. Kościuszki 1,  59-330 Ścinawa, z adnotacją na kopercie ,,Konkurs na logo Biblioteki”
 logowka