vulcan logowanieDrodzy Gimnazjaliści, uczniowie klas trzecich!

Od 01 czerwca do 21 czerwca działa serwis elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Korzystają ze strony internetowej firmy VULCAN powinniście:

  1. Zarejestrować się w systemie, (https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html)
  2. Wprowadzić swoje dane,
  3. Wybrać maksymalnie 3 szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich,
  4. Wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły (które musi podpisać rodzic/opiekun prawny),
  5. Złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru.
Zakładając konto w systemie powinniście zapamiętać login, jaki zostanie Wam nadany w systemie i hasło przez siebie ustalone.
W zakładce „Oferta szkół” zawarte są opisy poszczególnych szkół i oddziałów. Z pewnością te informacje pozwolą Wam na bardziej świadome podejmowanie decyzji, co do wyboru szkół, do których będziecie kandydować.

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia co do ilości oddziałów w tych szkołach!!! Im więcej oddziałów w nich wybierzecie, tym większą szansę będziecie mieli na to, aby zostać zakwalifikowanym do jednego z nich.

Program działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę uzyskane przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. System przydzieli kandydata TYLKO do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane.

W zakładce „Statystyki” zawarte są informacje o ilości osób, które wybrały dany oddział w swoich preferencjach (liczby te są uaktualniane na bieżąco), na ich podstawie możecie ocenić swoje szanse na „dostanie się” do danego oddziału. Dane w pozostałych zakładkach umieszczane będą w późniejszych etapach rekrutacji.
 
W w serwisie można zapoznać się z ofertą edukacyjną wprowadzoną przez szkoły. Rejestracja w systemie rozpocznie się 01 czerwca i będzie trwała do 21 czerwca br. do godz. 15:00
 
Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną, jak najlepszych wyników na zakończenie gimnazjum oraz realizacji wytyczonych celów. Powodzenia!