logo teczaUwaga! Kończy się termin oddawania prac (fotografii) na konkurs „Tęcza FOTO”. Uczniów, którzy zadeklarowadli udział w konkursie prosimy o dostarczenie 3 - 5 zdjęć, zgodnych z tematyką konkursu, do 20 marca 2017 r.
Prace należy dostarczyć do p. Ewy Czajkowskiej lub p. Dariusza Kucnera.


Szczegóły konkursu:
Konkurs „TĘCZA FOTO”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Tęcza FOTO”, który jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” - Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

  
1.     Temat IV Edycji Konkursu to: „Zwierzęta w obiektywie”

2.     Udział w Konkursie polega na wykonaniu zestawu fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu. Zdjęcia mogą dotyczyć zwierząt domowych, hodowlanych, dziko żyjących lub mieszkających w ogrodach zoologicznych.


3.     Udział w konkursie jest płatny. Prawo udziału w Konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 9,00 zł.

4.     Szkolni organizatorzy, Ewa Czajkowska i Dariusz Kucner, przyjmują zgłoszenia do dnia 03 lutego 2017 r.

5.     Prace konkursowe należy złożyć do Szkolnych Organizatorów najpóźniej do 20 marca 2017 r.

6.     Prace oceniać będzie Jury powołane przez patronów naukowych Konkursu.


logo resize
7.     Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

8.     Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2017 r. Każda szkoła otrzyma imienną listę najlepszych wyróżnionych prac według kolejności.

9.     Nagrody dla uczestników w każdej grupie wiekowej:

-       laureaci I , II, III miejsca w kraju otrzymają dyplomy grawerowane i nagrody książkowe,

-       autorzy prac wyróżnionych na szczeblu krajowym otrzymają wydawnictwa albumowe,

-       najlepszy uczeń w szkole, która zgłosi powyżej 10 uczestników w kategorii wiekowej otrzyma nagrodę książkową,

-       każdy uczestnik otrzyma dyplom.

10.   Nagrody rzeczowe dla laureatów krajowych przesyłane są bezpośrednio na adres Szkoły.